ای تهی دستان عالم سائل امداد تو

درخواست حذف این مطلب

http://uupload.ir/files/a6h6_%d8%a7%db%8c_%d8%aa%d9%87%db%8c.jpg

ای تهی دستان عالم سائل امداد تو

افضل الاعمال من یعنی سلام و نام تو

قبله دلها به سمت مشهد تو مایل است

مسجدالاقصی ایران است گوهرشاد تو

عکاس: مسعود نوذری

aqr_ir