لعنت؛ به هر چه میوه ی ِ سمّی - مرام را

درخواست حذف این مطلب

http://uupload.ir/files/u5is_%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%aa.jpg

لعنت؛ به هر چه میوه ی ِ سمّی - مرام را

زیر ِ  سوال  بُرد ... شهید کرد؛  را

نفرین؛ به دست ِکین، که برچید ستاره را

و در توهّم ِ خویش؛ کرده - کار ِ تمام را !!

حسن_جهانچی

۲۷ آبان ماه - ۱۳۹۶

شب شهادت غریب الغربا

_رضا_علیه السلام

hasanjahanchi