وضعیت جوی استان اسان رضوی

درخواست حذف این مطلب

وضعیت جوی استان اسان رضوی

27 فروردین 97

براساس گزارش مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسان رضوی

بارش برف در محورهای درگز - قوچان ( تیوان ) ، سبزوار - اسفراین (بیدبرغمد ) و حوزه شهرستان های قوچان و جغتای و جوین

بارش باران در حوزه شهرستان های بجستان ، جوین ، چناران ، سبزوار ، قوچان و محور تربت جام - صالح آباد ( کله مل )

مه گرفتگی در محور آزادراه باغچه - مشهد ، مشهد - کلات ( گوجگی ) ، باغچه - نیشابور (شریف آباد ) ، باغچه - تربت حیدریه ( قلعه ) ، درگز - قوچان ( تیوان ) ، قوچان - قلی

shabakekhorasan