بستری شدن حجت ال گلپایگانی در بیمارستان تکذیب شد

درخواست حذف این مطلب

بستری شدن حجت ال گلپایگانی در بیمارستان تکذیب شد

 صبح امروز برخی رسانه ها از بستری شدن حجت ال والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر ی در بیمارستان بهمن تهران به علت عارضه قلبی خبر داده بودند.

طبق بررسی های خبرنگارصدا و سیما این خبر صحت نداشته و تکذیب می شود.

[خبرگزاری صداوسیما]

iribnews