رئیس اداره پیش بینی هواشناسی اسان رضوی:

درخواست حذف این مطلب

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی اسان رضوی:

احتمال بارش برف بهاری در مشهد

از امروز گسترش سیستم ناپایدار جوی در سطح استان همراه با جریانات سرد شمالی باعث کاهش دمای حداقل شبانه در نواحی سردسیر استان به کمتر از صفر خواهد شد.

این سیستم تا روز چهارشنبه به صورت متناوب باعث بارندگی خواهد شد اما بیشترین حجم بارش ها، امشب خواهد بود.

امشب حداقل دمای شبانه در مشهد ۳ درجه بالای صفر خواهد بود که نسبت به شب گذشته شاهد کاهش ۷ درجه ای دما خواهیم بود.

فرهنگیان اسان رضوی