ادامه مباحث حرکت کاروان به سمت کربلا

درخواست حذف این مطلب

ادامه مباحث حرکت کاروان به سمت کربلا

قدام یزید: یزید به محض اطلاع از حرکت ، به عبیدالله زیاد نوشت: شنیده ام از مکه قصد سرزمین تو کرده است.

1.در راه نگهبانان قرار بده.

2.جاسوسان بگمار تا مسائل را اطلاع دهند.

3.همه روزه اخبار را برای من بنویس.

4.هر با تو جنگ کند با او بجنگ.

بزرگانی که همراه نشدند: 1.محمد حنیفه برادر اباعبدلله الحسین (ع) که دلیل نپیوستن او را برخی عدم توفیق یا هم افق نبودن با ی کربلا دانسته اند نیز نوشته اند هنگام وج بیمار بود و برخی گفته اند انگشتانش بر اثر پیچیدن زره، نقص برداشت و توانایی حمل شمشیر نداشت.

2.عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب. وی را تایید کرد. در هنگام حرکت اباعبدالله چشمانش دچار کم بینی یا ن نایی شده بود. در هیچ روایتی او را دعوت به همراهی نکرد و هیچ معصومی وی را به سب شرکت ن در کربلا سرزنش نکرده است. قرائن تاریخی ن نا بودن وی و داشتن راهنما در هنگام حرکت را تصریح کرده است.

3.عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب (ع). وی نیز همچون محمد حنیفه و ابن عباس، موید و طرفدار اباعبدالله بود و فرستاد دو فرزندش برای شرکت در کربلا گواه این فهم و معرفت و تایید است. علت شرکت ن او را ن نایی یا کم بینایی نوشته اند.

4.فرزدق شاعر. در بستان بنی عامر نزدیک مکه با ملاقت کرد. وی همراه مادرش قصد شرکت در مراسم حج داشت. پس از دیدار با و توضیح درباره کوفه و بی وفایی مردم و طرح چند پرسش درباره مناسک حج، از جدا شد.

5.ابوسعید خدری. وی یار بود و در دوازده غزوه شرکت داشت و در سال 64 یا 74 درگذشت شخصیت برجسته وی را همه ستوده اند. او از ولایت مومنان دفاع کرد. عدم حضور وی در کربلا به درستی معلوم نیست. ائمه او را تایید کرده اند و معلوم می شود عذری مانند پیری و ش تگی، چشم کم سو و ... سبب عدم شرکت اوست.

دفتر شهرستان املش

adinehamlash