قناعت

درخواست حذف این مطلب

قناعت

«وَ مَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ/ و زندگانى این جهان جز متاعى فریبنده نیست».    حدید/20

حکایت؛ دختر شیخ انصاری نقل کرده است: در ایام کودکی که به مدرسه می رفتم مرسوم بود که بعضی از روزها دانش آموزان ناهار را به مکتب می آوردند و دسته جمعی همه با هم با معلم غذا می خوردیم.

روزی به مادرم گفتم از منزلِ فلانی سینی های غذا که در آن چند نوع خوراک یافت می شود، می آورند ولی شما برایم نان و قدری تره می فرستید. شیخ کلام مرا شنید و با ناراحتی فرمود: بار بعد نان تنها برای او بفرستید تا نان و تره به دهانش خوش آید.

همچنین آیت الله بهجت روزى در رابطه با قناعت شیخ انصارى فرمود: مادر ماجده و والده مکرّمه شیخ با ایشان زندگى می کرد، روزى شیخ بچه دخترش را تعقیب می کند که با عصا تأدیب کند، بچّه خود را به دامن مادربزرگ می اندازد، مادر شیخ می پرسد: بچه چه کار کرده؟ شیخ می فرماید: نان تازه به او داده ایم اما گریه و لجاجت می کند که خورشت لازم دارد، مگر نان تازه هم خورشت می خواهد؟! 1

1. با اقتباس و ویراست از کتاب برگی از دفتر آفتاب

نکته :

با پرورش ک ن در رفاه کامل ،به گونه ای که هر چه خواستند برایشان مهیا شودو با لب تر ی به انبوه اسباب بازیهایشان اضافه شود ؛این ک ن در آینده چگوه می توانند با نداریها و رنج های دنیا ی سخت کنار بیایند ؟  با آغاز بلوغ و در برابر نیاز چگونه می توان از او عفت و خودنگهداری و نه گفتن به تمایلات پست  را توقع داشت؟

ملاک بی نیازی،بدست آوردن هر چه اشتها می شود نیست. بلکه عنصر اساسی و مهم در روحیه بی نیازی، قناعت است.

تربیت_کودک  قناعت

howzehir