اکرم (ص):

درخواست حذف این مطلب

http://uupload.ir/files/hxs4_%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1_%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85.jpg

اکرم (ص):

هر گاه وارد شهری شدید از پیاز

آنجا بخورید؛زیرا با خوردن پیاز

آن شهر از امراض عمومی

آنجا در امان هستید.

:«وسائل الشیعه،ج۱۷،ح۱»

tebshia20